Reserveren

We hebben 54 jump-plekken per uur. Het is verstandig van tevoren te reserveren, zodat je zeker bent van een plek. We verwachten dat je een kwartier vóór het gereserveerde tijdstip aanwezig bent.

Vanaf 7 jaar. Als je komt jumpen, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en waiver.